Nectarines

El 15 % de la nostra producció està format per nectarines. Entre les varietats més destacades que tractem trobem:

file0001061333366

  • Big Top
  • Fantasia
  • Fairlane
  • Red June
  • Caldesi
  • Nectaross
  • Red Jim

images (1)