Nectarines

El 15 % de la nostra producció està format per nectarines. Entre les varietats més destacades que tractem trobem:

file0001061333366

 • Big Top
 • Fantasia
 • Fairlane
 • Red June
 • Caldesi
 • Nectaross
 • Red Jim

images (1)

Nectarines

El 15 % de la nostra producció està format per nectarines. Entre les varietats més destacades que tractem trobem:

file0001061333366

 • Big Top
 • Fantasia
 • Fairlane
 • Red June
 • Caldesi
 • Nectaross
 • Red Jim

images (1)

Nectarines

El 15 % de la nostra producció està format per nectarines. Entre les varietats més destacades que tractem trobem:

file0001061333366

 • Big Top
 • Fantasia
 • Fairlane
 • Red June
 • Caldesi
 • Nectaross
 • Red Jim

images (1)